Nasza oferta - Urządzenia fiskalne

Kolektor danych Cipherlab CP60


Kolektor danych Cipherlab CP60 Cipherlab CP60 to znakomite urzadzenia dla pracowników mobilnych. Umożliwia komunikację on-line w terenie (GSM), odczyt kodów 1D i 2D. Wytrzymała, lekka konstrukacja umozliwia pracę w temperaturze do -20 stopni Celsjusza. Szybki procesor (1GHz) pozwala na obsługę wielu różnych aplikacji.Najważniejsze cechy kolektora:

  • System operacyjny Windows® EH 6.5.3 lub WCE 6.0 R3
  • Duży, dotykowy wyświetlacz LCD 3,5” QVGA (WCE) lub VGA (WEH)
  • Wbudowany czytnik kodów kreskowych laserowy, long range laser lub Imager 2D
  • Łączność bezprzewodowa Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g/n, GSM/GPRS/EDGE/UMTS
  • Wbudowany GPS / AGPS
  • Norma IP65, odporność na upadek z wysokości 2,4 m


Zastosowanie: Handel, biuro, małe magazyny

Odczytywane kody: 1D, 2D

Minimalna temperatura pracy: -10

Dane techniczne
Nazwa: CP50
Typ urzą­dze­nia: bez­prze­wo­do­wy
Za­si­la­nie: a­ku­mu­la­tor Li-ion (3,7 V, 3300mAh)
Czas pracy na ba­te­riach: 10 godzin
Wymiary: 182 x 77,5 x 37 mm (wys. x szer. x grub.)
Waga: 385 g
Procecor: Samsung S3C6410 800MHz
Pamięć programu / pamięć FLASH : 2GB
Pamięć danych / pamięć RAM: 256 MB
Wy­świet­lacz: 3,5” QVGA, TFT LCD 65K color, pod­świet­la­ny, do­ty­ko­wy
Kla­wia­tu­ra: nu­me­rycz­na lub QWERTY
Czytnik kodów kres­ko­wych: Lase­ro­wy lub 2D Imager
Od­czy­ty­wa­ne kody kres­ko­we: Stan­dar­do­we kody 1D, kody 2D (2D Imager)
In­ter­fej­sy: USB
Od­por­ność na upadek: urzą­dze­nie pra­cu­je po­praw­nie po upadku z wy­so­koś­ci 1,5 m
Tem­pe­ra­tu­ra pracy: -10 – 55 C
Wil­got­ność: 10 – 90 % (bez kon­den­sa­cji pary wodnej)
Speł­nia­ne normy: IP65
Ak­ce­so­ria: Dok ko­mu­ni­ka­cyj­no - ła­du­ją­cy, ła­do­war­ka sa­mo­cho­do­wa
Antena: wbu­do­wa­na
Komu­ni­ka­cja radiowa: Bluetooth, WI-FI 802.11b/g, GSM / GPRS / EDGE / UMTS